Hederspriset och pro gradu priset delades ut vid NAF:s höstmöte

Föreningens höstmöte hölls på distans från Musikhuset onsdagen den 25 november 2020. Vid mötet godkändes föreningens verksamhetsplan och budget för 2021 enligt styrelsens förslag.

Vid höstmötet delades ut föreningens hederspris och pro gradu priset 2020. Hederspriset beviljades till Kai Koivumäki. Koivumäki är verkställande direktör vid Nordens välfärdscenter (NVC). NAF:s finska avdelnings hederspris kan beviljas till en person eller en persongrupp, som på ett avgörande sätt har ökat kännedomen av nordisk förvaltning, har utvecklat nordiskt samarbete eller på annat sätt har förtjänstfullt främjat förverkligandet av föreningens syfte.

Jolanda Linsén från Åbo Akademi fick pro gradu priset 2020 för hennes gradu ”Ser man skogen för alla träd? En jämförande fallstudie över nationalparksförvaltningen i Norden ur ett governanceperspektiv.” NAF:s finska avdelnings pro gradu pris kan beviljas till en student, som i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt behandlat berört nordiska förvaltningsrelaterade forskningsområden och därmed ökat kännedomen av nordiska förvaltningsmässiga förhållanden och främjat föreningens syfte. 

Kolla videostreamet från höstmötet här.