Stipendiemottagare, NAF forskningsstöd (våren 2020)

NAF:s finska avdelnings styrelse beslutade att dela ut totalt 30 000 EUR forskningsstöd i sitt möte 29.4.2020. Under utlysningen för våren 2020 mottog styrelsen totalt 17 ansökningar, varav 8 fick finansiering. I urvalet betonades först och främst projekt med en stark nordisk anknytning och en tydlig anknytning till förvaltning.


Stipendiemottagare, våren 2020:

Grönholm, Sam. 4000 EUR till post doc -arbetet: Europeiska Unionen och framtida utveckling av den nordiska förvaltningen - En jämförande studie av den lokala klimatförvaltningen i Finland och Sverige.

Koskinen, Heli. 4000 EUR till forskningsprojektet: Koronavirusohjeistusta Suomessa ja Ruotsissa.

Laapas, Mikko. 4000 EUR till doktorsavhandlingen: Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa.

Oljemark, Emil. 4000 EUR till doktorsavhandlingen: EU:s inverkan på förvaltningens organisering i medlemsstaterna − respekten för medlemsstaternas nationella identitet på kollisionskurs med en funktionellt inriktad harmonisering.

Streng, Alfred. 2000 EUR till doktorsavhandlingen: Perspektiv på mervärdesbeskattningen.

Sorsa, Kaisa. 4000 EUR till post doc -arbetet: Ennakoivan hallinnan (anticipatory/proactive governance) anti pohjoismaiselle hallinnolle. Kansainvälisten tapaustutkimusten analysointi ja oppien soveltaminen pohjoismaiseen hallintokulttuuriin.

Sääksjärvi, Sanna. 4000 EUR till doktorsavhandlingen: Hur olika aktörer påverkar EU:s politiska beslutsfattandeprocess inom EU:s miljöskyddspolicy?

Thorson, Henrik. 4000 EUR till doktorsavhandlingen: The Art and the Procurement.