Kevään 2020 NAF-tutkimusapurahojen saajat

NAF:n Suomen osaston hallitus päätti 29.4.2020 kokouksessaan jakaa yhteensä 30 000 EUR tutkimusapurahaa kevään apurahahaussa. Yhteensä hallitus vastaanotti 17 hakemusta, joista kahdeksaa rahoitettiin. Valinnassa painotettiin ennen kaikkea rahoitettavan hankkeen selkeää hallinnollista ja pohjoismaista ulottuvuutta.Tutkimusapurahojen saajat kevään 2020 haussa:

Grönholm, Sam. 4000 EUR post doc -työhön: Europeiska Unionen och framtida utveckling av den nordiska förvaltningen - En jämförande studie av den lokala klimatförvaltningen i Finland och Sverige.

Koskinen, Heli. 4000 EUR tutkimushankkeeseen: Koronavirusohjeistusta Suomessa ja Ruotsissa.

Laapas, Mikko. 4000 EUR väitöskirjatyöhön: Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa.

Oljemark, Emil. 4000 EUR väitöskirjatyöhön: EU:s inverkan på förvaltningens organisering i medlemsstaterna − respekten för medlemsstaternas nationella identitet på kollisionskurs med en funktionellt inriktad harmonisering.

Streng, Alfred. 2000 EUR väitöskirjatyöhön: Perspektiv på mervärdesbeskattningen.

Sorsa, Kaisa. 4000 EUR post doc -työhön: Ennakoivan hallinnan (anticipatory/proactive governance) anti pohjoismaiselle hallinnolle. Kansainvälisten tapaustutkimusten analysointi ja oppien soveltaminen pohjoismaiseen hallintokulttuuriin.

Sääksjärvi, Sanna. 4000 EUR väitöskirjatyöhön: Hur olika aktörer påverkar EU:s politiska beslutsfattandeprocess inom EU:s miljöskyddspolicy?

Thorson, Henrik. 4000 EUR väitöskirjatyöhön: The Art and the Procurement.