NAF:s finska avdelning söker sekreterare (DL 10.2)

NAF:s finska avdelning söker ny sekreterare. Vi ber de som är intresserade av detta uppdrag att kontakta föreningens ordförande eller sekreterare. Denna information får gärna spridas!

------------------------------------------------------

Är du intresserad av nordiska förvaltningsrelaterade dimensioner? Vill du skapa nätverk med centrala personer inom finsk och nordisk förvaltning och arbeta med intressanta frågor i en mycket välskött förening?

Om detta är fallet så kan uppdraget som NAF:s finska avdelnings sekreterare vara just för dig. Uppgiften börjar så fort som möjligt, senast från och med april 2021. För förtroendeuppdraget betalas ett årligt arvode.

Vi ber de som är intresserade att kontakta föreningens ordförande Tytti Yli-Viikari eller föreningens sekreterare Laura Karjalehto. Gärna kontakta oss så fort som möjligt, senast 10.2.2021.
 

Föreningens ordförande, SRVs generaldirektör Tytti Yli-Viikari
tytti.yli-viikari@vtv.fi
 

Föreningens sekreterare, projektkoordinator Laura Karjalehto
sihteeri@nafnet.fi