NAF delar ut forskningsstöd och verksamhetsutvecklingsmedel i hösten 2020 - läs mera

På grund av koronasituationen och dess effekt på forskare förlänger det Nordiska administrativa förbundets Finska avdelning rf möjligheten att söka extra forskningsstipendium och breddar forskningsansökningarnas teman. Ansökan öppnas måndagen den 7 september 2020 och avslutas torsdagen den 15 oktober 2020 kl 16.00. Forskningsstipendium som kan delas ut är max. 20 000 euro. Läs mera här.


På grund av koronasituationen har föreningarnas och olika organisationers verksamhetsförutsättningar blivit exceptionellt utmanande. Med hjälp av Nordiska administrativa förbundets Finska avdelning rf:s verksamhetsutvecklingsmedel strävar förbundet att förbättra och säkra föreningarnas och organisationernas verksamhetsförutsättningar speciellt gällande kunskapen om, samarbetet mellan och intresset för förhållandena inom offentliga förvaltningen och förvaltningsrättskipningen i de andra Nordiska länderna. Läs mera här.