NAF jakaa syksyllä 2020 tutkimusapurahaa ja toiminnanedistämisrahaa - lue lisää

Koronatilanteen takia tutkijoihin kohdistuneiden vaikutusten johdosta Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry pidentää ylimääräisen tutkimusapurahahaun hakuaikaa, ja laajentaa apurahahakemusten teemaa. Haku alkaa maanantaina 7.9.2020, ja päättyy torstaina 15.10.2020 klo 16.00. Haussa voidaan jakaa tutkimusrahoitusta yhteensä enintään 20 000 euroa. Lue ylimääräisestä tutkimusapurahahausta lisää täältä.


Koronatilanteen takia myös yhdistysten ja erilaisten organisaatioiden toimintaedellytykset ovat erityisen haastavassa tilanteessa. Toiminnanedistämisrahalla Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry pyrkii parantamaan ja turvaamaan yhdistysten ja organisaatioiden toimintaedellytykset erityisesti Pohjoismaiden julkisen hallinnon ja hallinnonlainkäytön tuntemuksen, yhteistyön, tai harrastuneisuuden varmistamiseksi. Lue lisää toiminnanedistämisrahan hakemisesta täältä.