NAF delar ut ettårigt stipendium för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete, DL för ansökan 17.11

År 2018 fyllde NAF 100 år och år 2022 fyller NAFs finska avdelning 100 år. Till ära av denna jubileumsperiod (2018-2022) delar förbundets finska avdelning ut ett ettårigt forskarstipendium för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete. Stipendier beviljas i första hand till doktorander eller post-doc forskare inom juridik eller samhällsvetenskap eller annat vetenskapsområde som berör offentlig förvaltning. Forskargrupper kan också ansöka om stipendiet. Stipendiets storlek är högst 24 000 euro. Ansökningstid går ut 17.11.2020 kl. 16.00.

Läs mera här