Ettårigt forskarstipendium för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete

ANSÖKAN FÖR NAFS ETTÅRIGA FORSKARSTIPENDIUM ÅR 2022 HAR ÖPPNATS OCH AVSLUTAS DEN 15 OKTOBER 2022 KLOCKAN 16.00.

Nordiska Administrativa Förbundet, NAF grundades år 1918 och är ett tvärfackligt förbund för människor som är intresserade av statlig, kommunal och internationell förvaltning. Föreningen har som mål att utveckla det nordiska samarbetet och kännedom om förvaltningsrelaterade frågor i Norden. Föreningen stöder även förvaltningsinriktad forskning och publicering. 
 

År 2018 fyllde NAF 100 år och år 2022 fyller NAFs finska avdelning 100 år. Till ära av denna jubileumsperiod (2018-2022) delar förbundets finska avdelning ut ett ettårigt forskarstipendium för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete. Stipendier beviljas i första hand till doktorander eller post-doc forskare inom juridik eller samhällsvetenskap eller annat vetenskapsområde som berör offentlig förvaltning. Forskargrupper kan också ansöka om stipendiet.
 

Stipendiet beviljas för att bedriva forskning som berör nordiska förvaltnings- och rättssystem. Föreningen är speciellt intresserad av forskning som berör utvecklandet av nordisk förvaltning och som begrundar den nordiska förvaltningens framtida framgångsfaktorer också ur ett finskt perspektiv. Stipendiets storlek är högst 24 000 euro.
 

Ansökningstiden börjar den 15.9.2022. Stipendiet söks genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på förbundets webbplats (se nedan). Till ansökningen ska bifogas en fritt formulerad ansökan (max 1 sida), en forskningsplan (max 2 sidor), meritförteckning och budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska. Ansökningen ska skickas in via nätsidan senast den 15.10.2022 klockan 16.00 varefter den elektroniska ansökningsblanketten stängs. OBS! Ansökningen måste göras via den elektroniska blanketten. Inga ansökningar i pappersform tas emot.

 

När ansökningen är mottagen får du en kvittans och en kopia på din ansökning till den e-postadress, som du uppgett i ansökningen. OBS! Ifyllda informationen sparas inte i blanketten.
 

Sökanden meddelas personligen om stipendiebeslutet i november 2022. 

 

Den som beviljats stipendium skall senast inom ett år från det att stipendiet beviljats ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.

 

Stipendiemottagaren ska själv ansvara för att försäkringsskyldigheten (LPA) som gäller stipendiater fylls. Stipendiemottagaren ska reservera omkring 15 % av stipendiet till försäkringskostnader och ansvarar själv för sökandet och betalandet av kostnaderna. Alla beviljade stipendier meddelas LPA och beskattaren samt publiceras på föreningens nätsida.

 

Bekanta dig gärna med information om LPA försäkringen https://www.mela.fi/sv/stipendiater och beskattningen www.vero.fi/sv/.

 

Fyll i ansökan för ettårigt forskningsstipendium här.