Vilken typ av aktiviteter borde NAF anordna för sina medlemmar? - delta i medlemsundersökningen!

Vilka typs aktiviteter vill du att NAF ska organisera för medlemmar i den nuvarande coronasituationen? Din åsikt är viktig för oss! Delta i en kort undersökning här (svarstiden löper ut 31.10.2020).