Professor Janne Salminen börjar som Finlands redaktör hos tidskriften NAT från och med den 1 september 2020

Professor Janne Salminen börjar som Finlands redaktör hos tidskriften NAT från och med den 1 september 2020

Från och med början av september 2020 börjar professor Janne Salminen från Åbo universitet (janne.salminen@utu.fi) som Finlands redaktör på NAT-tidskriften.

Håll Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT) i tankarna när ni överväger att publicera. Tidningen publicerar referentgranskade artiklar och andra artiklar inom tidningens område. I det finska klassificeringssystemet för vetenskaplig publicering rankas tidskriften på grundnivån (1).

Manuskript skrivna på finska kan också erbjudas för tidningen. Föreningen har avsatt stöd för att översätta skrifterna till svenska. Dessutom har pengar för språkgranskning avsatts för svenskspråkiga manuskript.