Styrelsen 2020 för NAF:s finska avdelning

Styrelsen 2020 för NAF:s finska avdelning började sitt arbete på mötet den 14 januari i Helsingfors. Generaldirektör Tytti Yli-Viikari från Statens revisionsverk fortsätter som föreningens ordförande. Viceherädshövdning, jurist Ida Sulin från Kommunförbundet fortsätter som viceordförande. Som nya medlemmar till styrelsen valdes justitiesekreterare Paul Karlsson samt universitetslärare Ulrika Krook. Styrelsen 2020 i sin helhet finns här.

När det gäller funktionärer, fortsätter sakkunnig Benjamin Strandberg från Kommunförbundet som föreningens skattmästare. Specialsakkunnig Laura Karjalehto från justitieministeriet började som föreningens sekreterare fr.o.m. 1.1.2020. Kontaktinformation till funktionärer hittas här.