Pol.mag. Laura Karjalehto valdes till ny sekreterare för NAF:s finska avdelning

Pol.mag. Laura Karjalehto valdes till ny sekreterare för NAF:s finska avdelning fr.o.m. 1.1.2020. Karjalehto jobbar som specialsakkunig på justitieministeriet och har därtill tidigare arbetat som sekretariatschef vid Nordiska Samarbetsrådet för kriminologi, samt som generalsekreterare vid Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf.

NAF:s finska avdelning vill varmt tacka tidigare sekreterare Hanna Hämäläinen för allt bra arbete under de två gångna åren, samt välkomna den nya sekreteraren med till föreningens verksamhet!

Sekreterarens kontaktinformation hittas här