NAF:s finska avdelnings extra forskningsstipendium för sommaren 2020

På grund av koronasituationen och dess effekt på forskare utdelar det Nordiska administrativa förbundets Finska avdelning rf ett extra forskningsstipendium. Ansökan öppnas fredagen den 12 juni 2020 och avslutas fredagen den 14 augusti 2020 kl 16.00. Temat för sökningen är ett slags startkapital kring temat ”Nordisk beredskap i en krissituation”. Forskningsstipendium som kan delas ut är max. 20 000 euro.

Läs mera om utlysningen