NAF:s finska avdelning utdelar ett pro gradu pris till ära av föreningens jubileumsår

År 2022 fyller Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. 100 år. Till ära av jubileumsåret utdelar förbundet ut ett pro gradu pris.


NAF:s finska avdelnings pro gradu pris kan beviljas till en student, som i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt behandlat berört nordiska förvaltningsrelaterade forskningsområden och därmed ökat kännedomen av nordiska förvaltningsmässiga förhållanden och främjat föreningens syfte. Det första pro gradu priset beviljas år 2020.


Pro gradu priset utdelas på föreningens höstmöte, då mottagaren tilldelas ett diplom samt ett 1 000 euros stipendium.


Läs mera om förfarandet här