NAF:s ettåriga forskningsstipendium 2020 beviljat

NAF:s styrelse beviljade i sitt möte 1.12 årets stora forskningsstipendium (24 000 EUR). Stipendiet beviljades till Nora Korhonen från Vasa universitet för hennes studie "Itse (ei) saa päättää / Man bestämmer (inte) själv. Kehitysvammaisen henkilön päätösvalta ja oikeusturva Suomen ja Ruotsin oikeusjärjestelmässä".

Ettårig forskningsstipendium beviljas för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete.