NAFs händelser inställda i april-maj 2020

På grund av coronavirussituationen har NAF:s finska avdelning beslutat att föreningen inte kommer att anordna grundläggande evenemang (t.ex. lunchmöten) under april-maj 2020. Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 9.6. kl 16-18 på Musikhuset i Helsingfors, om det är möjligt att träffas igen då. Forsknings- och publikationsbidragen för våren 2020 kommer att beviljas enligt det normala schemat.

Vi följer situationen och informerar medlemmarna i föreningen efter behov.