Det allmänna mötet i Köpenhamn - evenemanget flyttas till april 2024!

NAF:s allmänna möte som var planerat att hållas i Köpenhamn augusti 2023 har nu blivit framskjutet till april 2024. Mer information kommer under hösten.