Ansökningstiden för NAF:s forsknings- och publiceringsstipendier är 12.2-14.4.2021

Ansökningstiden för Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f.:s forsknings- och publiceringsstipendier 2021 är 12.2.-14.4.2021 kl. 16.00. Ansökningstiden för resestipendier är kontinuerlig.

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. beviljar årligen stipendier. Stipendier kan beviljas till forskare inom juridik eller samhällsvetenskap eller annat vetenskapsområde inom offentlig förvaltning eller till personer som arbetar inom offentlig förvaltning eller domstolsväsendet.
 

  • Forskningsstipendium, som beviljas till forskning inom nordisk förvaltning. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.
     
  • Publiceringsstipendium, som beviljas till översättning eller språkgranskning av forskning inom nordisk förvaltning eller för att täcka publikationskostnader. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.
     
  • Resestipendium, som beviljas till forsknings-, studie- och arbetsresor, som främjar nordisk samarbete. Stipendium kan beviljas till exempel för deltagande i en nordisk konferens eller för besök för att bekanta sig med förvaltningen i ett annat nordisk land.


Mera information om hur man kan söka för stödet hittas här.