Redaktionens kontaktuppgifter

 

Nordisk Administrativt Tidsskrift

c/o Universitetslärare Laura Perttola
PB 700, 65101 VASA

tel.029 449 8214 (Laura Perttola)
laura.perttola@uva.fi

 

Artikelmanuskripter och andra texter kan skickas till Niina Mäntylä.

 

Chefredaktör

FöD, JM, Niina Mäntylä
Universitetslektor, Vasa universitet
niina.mantyla@uva.fi

Redaktionssekreterare

FöM, FM Laura Perttola
Universitetslärare, Vasa universitet

laura.perttola@uva.fi

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL ANDRA NORDISKA LÄNDERS REDAKTÖRER 

Danmarks redaktör
Niels Fenger, professor, Københavns Universitet niels.fenger@jur.ku.dk

Norges redaktör
Kristoffer Kolltvei, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akerhus kristoffer.kolltveit@hioa.no

Islands redaktör
Hafsteinn Dan Kristjánsson  hdk@hi.is

Sveriges redaktör
Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet thomas.bull@jur.uu.se