Vårmöte, NAF:n finska avdelning, 19.5.2021 kl. 17-18.30

Föreningens stadgeenliga vårmöte arrangeras onsdagen den 19 maj 2021 med början klockan 17.00 på Forum Meeting Park (mötesrum Marski1). Adressen är Mannerheimvägen 20b, Helsingfors (Köpcentret Forum, 3:e våning, hissarna från Glashörnet).

På grund av coronavirussituationen sker deltagandet endast på distans. Mötet livetreamas på webben. Länken till streamingen kommer att uppdateras senare på denna webbplats. 

Vid vårmötet presenteras i enlighet med föreningens stadgar styrelsens årsberättelse 2020, bokslutet för år 2020 och revisorernas berättelse samt fattas beslut om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.
 

Mötets program:

klo 17.00      Mötets öppnande
17.05-17.25  Viisas sääntely ja kansallisen varautumisen resilienssi, FT, HTL Harriet Lonka, Laurea ammattikorkeakoulu, IRWIN-Akatemiahanke.
17.30-18.30  Vårmötet


Föredragningslistan kan laddas ned här.

•Verksamhetsberättelsen för år 2020 finns här (på finska).

•Bokslutet för år 2020 finns här (på finska).

•Revisorernas berättelse finns här (på finska).

                                                                     

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär senast den 12 maj 2021 klockan 16.00.  Ytterligare instruktioner kommer att skickas till de som registrerat sig närmare mötet.


Välkommen med!
mvh NAF:s finska avdelningens styrelse

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Tidpunkt

19.5.2021 17:00 – 19.5.2021 18:30

Plats

Webbstreaming