NAF:s finska avdelnings vårmöte 2020

Föreningens stadgeenliga vårmöte arrangeras tisdagen den 9 juni 2020 med början klockan 17.00 på Forum Meeting Park (mötesrum Marski1). Adressen är Mannerheimvägen 20b, Helsingfors (Köpcentret Forum, 3:e våning, hissarna från Glashörnet).

Du kan delta i mötet antingen på plats eller på distans. Mötet livetreamas på webben. Länken till streamingen kommer att uppdateras senare på denna webbplats. Om du tillhör någon av COVID-19-riskgrupperna för coronavirus, vänligen delta i mötet främst på distans. På grund av coronavirussituationen kommer ingen tematisk presentation eller kulturprogram att organiseras för medlemmarna denna gång.

Vid vårmötet presenteras i enlighet med föreningens stadgar styrelsens årsberättelse 2019, bokslutet för år 2019 och revisorernas berättelse samt fattas beslut om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.


Föredragningslistan kan laddas ned här.

•Verksamhetsberättelsen för år 2019 finns här (på finska).

•Bokslutet för år 2019 finns här (på finska).

•Revisorernas berättelse finns här (på finska).

                                                                     

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär senast den 1 juni 2020 klockan 16.00. Vänligen meddela ifall du kommer att delta på mötet på distans eller på plats. Ytterligare instruktioner kommer att skickas till de som registrerat sig närmare mötet.
 

Välkommen med!
mvh NAF:s finska avdelningens styrelse

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Tidpunkt

9.6.2020 17:00 – 9.6.2020 18:30

Stad

Helsingfors

Plats

Forum Meeting Park

Kategori

Årsmöte