Politiikan tutkimuksen päivät, Turun yliopistossa 15.-17.5.2024!

Valtiotieteellisen yhdistyksen vuotuinen tieteellinen päätapahtuma Politiikan tutkimuksen päivät järjestetään Turun yliopistossa 15.–17.5.2024. Päivien teemana on demokratia, tieto ja asiantuntijuus.

Nykyaikaisten ja monimutkaisten viheliäiden ongelmien ratkaisut vaativat uusinta ja ajantasaisinta tietoa ja asiantuntijuutta. Tiedon tuottamisen prosessit eroavat kuitenkin huomattavasti siitä, mitä odotamme demokraattisilta prosesseilta tai demokraattisilta järjestelmiltä. Asiantuntijuuteen ja asiantuntijatietoon liittyy poliittisessa päätöksenteossa monenlaisia tarkastelun arvoisia kysymyksiä. Lähtökohtaisesti asiantuntijuus ja tutkimustieto on vaikeaselkoista, hierarkkista ja ei-inklusiivista, attribuutteja, jotka eivät lähtökohtaisesti sovellu avoimeen demokraattiseen päätöksentekoon. Tämä herättää kysymyksen, kuinka demokraattiset normit, kuten tasa-arvo ja inkluusio ovat yhteensovitettavissa asiantuntijatiedon hyödyntämisen kanssa. Miten tutkittu tieto voi auttaa esimerkiksi kriisien ratkaisemisessa ja ehkäisemisessä? Kuinka takaamme moniäänisen julkisen ja tieteellisen keskustelun?

Kutsumme tutkijoita ja aiheen parissa työskenteleviä tarkastelemaan demokratiaa, tietoa ja asiantuntijuutta yhtäältä tieteenalan sisäisistä ja toisaalta monitieteisistä näkökulmista.

 

NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferenssiin ilmaiseksi! Täältä löytyy ilmoittautumislomake: https://sites.utu.fi/politiikantutkimuksenpaivat/ilmoittautuminen/