NAF:in Suomen osasto etsii uutta maatoimittajaa NAT-lehdelle!

NAT:in nykyinen maatoimittaja Janne Salminen lopettaa elokuussa 2024. Etsimme uutta maatoimittaja joka voisi aloittaa viimeistään elokuussa 2024. Kysymyksiä voi esittää Janne Salmiselle tai Sebastian Godenhjelmille. 

Janne Salminen
Sähköposti: jajasa@utu.fi 

Sebastian Godenhjelm

           Puhelinnumero: +358 40 092 0377

           Sähköposti : sebastian.godenhjelm@helsinki.fi

 

Mitä NAT on? 

Pohjoismaiden vanhin monitieteinen lehti

Pohjoismaiden Hallinnollinen Liitto julkaisee Nordisk Administrativt Tidsskrift -lehteä. Lehdellä on vahvat juuret, sillä sitä on julkaistu vuodesta 1920 ja se on Pohjoismaiden vanhin monitieteinen arvostettu lehti.

Tieteellisenä lehtenä se yhdistää hallinnon asiantuntijoita ja tieteentekijöitä, joiden tutkimuksen kohteena on hallinto. Näkökulma hallintoon voi olla esimerkiksi oikeudellinen, taloudellinen, hallintotieteellinen tai valtiotieteellinen. Monitieteisyys on lehden selkeä ja perinteinen strategia. Pyrkimyksenä on myös vertailla pohjoismaisia käytäntöjä ja ilmentää tätä asiantuntijapuheenvuoroissa ja tieteellisissä artikkeleissa.

Lehti yhdistää yhdistyksen eri maiden jäsenosastoja ja kertoo niiden toiminnasta ja eri pohjoismaissa vireillä olevista ajankohtaisista hallinnollista ilmiöistä. Hallinnon asiantuntijoiden ja tieteentekijöiden puheenvuorojen avulla lehti pyrkii herättämään yhteispohjoismaista keskustelua pohjoismaisista arvoista ja hallinnon kehityksestä pohjoismaissa ja laajemminkin Euroopassa ja maailmalla.

Pohjoismaiden ministerineuvoston taloudellisissa tukiehdoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi lehden ilmestymiseen tuli taloudellisista syistä tauko vuosina 2007–2010. Vuonna 2012 on siirrytty avoimeen sähköiseen julkaisuun. Vanhat painetut vuosikerrat löytyvät monista tieteellisistä kirjastoista.