Myönnetty tutkimusapuraha 2018

Yksivuotinen tutkimusapuraha

PhD, yliopistonlehtori Milla Vaha (Turun yliopisto) kansainvälisen politiikan post doc -tutkimustyöhön ”Ilmastopakolaisuuden tulevaisuus: Alueellisen yhteistyön mahdollisuudet Pohjoismaissa” 24 000 €. (3.12.2018)