Bilateraalinen seminaari NAF:in Ruotsin osaston kanssa

NAF:in Ruotsin ja Suomen osastojen yhteisseminaari järjestettiin 5.4.2019 korkeimmassa hallinto-oikeudessa Tukholmassa. Seminaarin teema oli ”Eurooppaoikeuden vaikutukset kansalliseen hallintoon”. Alustajina olivat oikeusneuvos Pekka Aalto, oikeusneuvos Niilo Jääskinen sekä professori Jane Reichel ja pääjuristi Hans-Olof Lindblom. Alustuksissa nousivat esille erityisesti kansallisen ja Eurooppatason yhteistyö hallinto-oikeudellisissa kysymyksissä, sekä ajankohtaiset oikeustapaukset tietosuojakysymyksissä sekä valtiontukiasioissa. Osallistujat saivat myös nauttia Ruotsin kuninkaallisesta historiasta seminaarin päätteeksi järjestetyssä opastuksessa Riddarholmenin kirkkoon.

Seminaariohjelma löytyy täältä.