Menneet tapahtumat

Näytä luokittain:

Lounaskokous 1/2013"Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana", OTT Outi Anttila1.2.2013 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki

Lounaskokous 2/2012"Osallisympäristö-hanke"/ "Projektet Plattform för delaktighet", Mikko Levämäki1.4.2012 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki

Lounaskokous 1/2012"Pohjola-Nordenin toiminta" / "Pohjola-Nordens verksamhet", Henrik Wilén1.2.2012 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki

Lounaskokous 2/2011"Vaikutusarviointi, erityisesti kielellisten oikeuksien huomioon ottamisesta lainvalmistelussa", Maj Krogell-Haimi1.4.2011 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki

Lounaskokous 1/2011"Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman strateginen täytäntöönpanosuunnitelma", Taina Kulmala1.2.2011 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki

Lounaskokous 2/2010"Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa ihmisoikeuspoliittisen selonteon valossa (VNS 7/2009)", Johanna Suurpää1.4.2010 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki

Lounaskokous 1/2010"Tuotantoeläinten hyvinvoinnin sääntelystä ja valvonnasta", Birgitta Wahlberg1.2.2010 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki

Lounaskokous 3/2009"Vaali- ja puoluerahoituksen uudistaminen", Lauri Tarasti1.9.2009 | Lounaskokous | Helsinki

Lounaskokous 2/2009"Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2009", Laura Määttänen1.4.2009 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki

Lounaskokous 1/2009"Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa", erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson1.2.2009 | Lounaskokous | Oikeusministeriö | Helsinki