Lounaskokous 1/2020

Vuoden ensimmäinen lounaskokous järjestetään tiistaina 25. helmikuuta 2020 kello 12.00 - 14.00 Helsingissä Café Esplanadilla (Pohjoisesplanadi 37).

Tilaisuudessa on lounastarjoilu. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan lomakkeen kautta, jossa tulee ilmoittaa myös mahdolliset erikoisruokavaliot. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy torstaina 20.2 klo 12.00. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä. Pahoittelemme lyhyttä ilmoittautumisaikaa.

Tilaisuuteen saamme alustajaksi OTM, VT tohtorikoulutettava Hanne Hirvosen. Hanne alustaa ajankohtaisesta aiheesta Virkavastuun toteutuminen hallinnon tekoälyä hyödyntävässä päätöksenteossa. Alla lyhyesti tarkemmin Hannen tutkimuksesta. Lämpimästi tervetuloa!

------------------------------------------------

Virkavastuun toteutumien hallinnon tekoälyä hyödyntävässä päätöksenteossa
OTM VT Tohtorikoulutettava Hanne Hirvonen

HUOM! Tutkimukseni on vasta alkuvaiheessa, joten esityksessäni keskityn kuvaamaan tutkimussuunnitelmaani ja aihepiiriin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Esityksessä ei tässä vaiheessa käsitellä tutkimustuloksia. Kaikki aihetta koskevat kommentit ovat lämpimästi tervetulleita ja toivon, että tilaisuudessa viriää kiinnostava keskustelu.


Tutkin väitöskirjassani virkavastuun toteutumista hallinnon tekoälyä hyödyntävässä päätöksenteossa. Virkavastuusta säädetään perustuslain 118 §:ssä. Säännös heijastaa ns. virkamieshallintoperiaatetta; julkista vallankäyttöä sisältävää hallintotehtävää voi hoitaa vain tehtäväänsä erityisessä menettelyssä asetetut virkamiehet, joita koskee erityinen virkavastuu.  Tekoälyä hyödyntävässä päätöksenteossa virkavastuun toteutuminen kohtaa  haasteita. Ensinäkin ongelmaksi muodostuu virkavastuun lähtökohtana oleva henkilökohtaisuus. Lainsäädäntömme ei sisällä ”yhteistä” virkavastuuta. Ajattelutapa ei istu tekoälyä hyödyntävään päätöksentekoon, joka mahdollistaa ilman ihmiskontrollia tapahtuvan toiminnan. Ongelmia tuottaa myös se, että monimutkaiset tekoälysovellukset laaditaan isolla asiantuntijajoukolla, jolloin yhden sovelluksen toiminnasta vastaavan tahon osoittaminen on liki mahdotonta. Myös uusia apuvälineitä käyttävän virkamiehen omaa oikeusturvaa koskevat kysymykset on otettava huomioon. Vaikka hallintopäätöksiä on tyypillisesti tehty esittelystä, valmiin ratkaisuehdotuksen pohjalta, on tekoälysovelluksen esityksestä päätöksen tekeminen uudenlaista toimintaa. 

Yleisesti ottaen aihe on ajankohtainen, sillä valtavia datamääriä käsittelevän ja oppivan tekoälyn kehitys on mahdollistanut kaikkialla uudet tekoälyä hyödyntävät päätöksentekomenettelyt. Tällä hetkellä eri virastot eri hallinnonaloilla Suomessa ottavat käyttöön tai testaavat erilaisia tekoälysovelluksia ja mm. virkavastuukysymyksiä pohditaan hallinnonalakohtaisesti ja käytännönläheisesti. Hallinnon kehittämisen kannalta on kuitenkin hyvin tärkeää nostaa ilmiö myös oikeustieteellisen tutkimuksen kohteeksi. 

 

Tapahtuma on täynnä.

Ajankohta

25.2.2020 12:00 – 25.2.2020 14:00

Kaupunki

Helsinki

Tapahtumaluokka

Lounaskokous