Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f.:s resestipendium för samfund
1. Uppgifter om sökanden
2. Uppgifter om tillställningen
A) Resan anknyter till forskningsarbete
B) Resan anknyter till arbetsuppgifter
3. Uppgifter om stipendiet som söks
Stipendiet som söks hänför sig till täckandet av följande utgiftsposter:
4. Ansökningens tillämplighet
Fritt formulerad ansökan
5. Bilagor

Alla bilagor bör vara på finska eller svenska
(*obligatorisk)

Tillåtet filformat: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png.
Storlek max 1Mb

Tillåtet filformat: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png.
Storlek max 1Mb

Alla beviljade stipendier meddelas beskattaren och publiceras på föreningens nätsida.
Bristfälliga ansökningar behandlas inte.
En utredning om hur stipendiet har använts måste tillställas
föreningens styrelse inom tre månader från att stipendiet använts eller senast ett år efter att stipendiet beviljats.
Föreningen önskar att den som
beviljats stipendium nämner NAF i vetenskapliga slutarbeten, publikationer eller i motsvarande sammanhang
som hänför sig till arbete som utförts inom ramen för stipendiet.
Informationen om stipendiemottagaren förmedlas till Nordisk Administrativt Tidskrift-publikationens chefredaktör professor
Eija Mäkinen, som kan kontakta stipendiemottagaren om eventuell publicering i NAT.