1. Uppgifter om sökanden
2. Uppgifter om beviljat stipendium
3. Redogörelse över beviljat stipendium
4. Skedet