1. Uppgifter om sökanden

Beviljade stipendier meddelas beskattaren. Personbeteckningen behövs för skatteanmälningen.

2. Uppgifter om beviljat stipendium
3. Redogörelse över beviljat stipendium
4. Skedet