Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n matka-apurahahakemus yhteisölle
1. Tiedot hakijasta
2. Tiedot tapahtumasta
A) Matka liittyy tutkimustyöhön
B) Matka liittyy työtehtäviin
3. Tiedot haettavasta apurahasta
Haettava apuraha liittyy seuraavien kuluerien kattamiseen:
4. Hakemuksen soveltuvuus
5. Vapaamuotoinen hakemus
6. Liitteet

Kaikkien liitteiden on oltava suomeksi tai ruotsiksi
(*pakollinen)

Sallitut tiedostomuodot: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png.
Koko enintään 1Mb.

Sallitut tiedostomuodot: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png.
Koko enintään 1Mb.

Kaikki myönnetyt apurahat ilmoitetaan verottajalle ja julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.
Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Selvitys apurahan käytöstä on toimitettava yhdistyksen hallitukselle kolmen kuukauden sisällä apurahan käytöstä
tai viimeistään vuoden sisällä sen myöntämisestä.
Yhdistys toivoo, että apurahan saajat mainitsevat NAF:n tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisuissa tai
muissa vastaavissa yhteyksissä, jotka liittyvät apurahan puitteissa tehtyyn työhön.
Tiedot apurahan saajasta välitetään Nordisk Administrativ Tidskrft -julkaisun päätoimittajalle Eija Mäkiselle, joka
voi ottaa yhteyttä apurahan saajaan mahdollisesta julkaisemisesta NAT:issa.